Blog

  -  Blog

Leader là người làm đúng việc (do the right things), và manager là người làm việc đúng (do the things right). Leader đề ra chiến lược (Strategy), còn manager là người quản lý và kiểm soát công việc đúng với định

Tôi đi ăn xôi 29/30 ngày trong tháng. Người ta bảo tôi ghiền ăn xôi, nhưng thực ra tôi ghiền gặp cô con gái xinh đẹp của bà chủ (Insight) Anh bạn tôi mua một căn bất động sản. Người ta

Nghe thật lạ, làm dân bán hàng thế mà lại từ chối bán hàng hay từ chối chốt một hợp đồng với khách. Chê tiền chăng? Không đâu. Những gì khách hàng lần đầu tiên tiếp xúc với bạn, câu hỏi